کابل VGA

کابل VGA


مقایسه محصولات (0)


کابل 5 متر VGA مارک V-CC نوع 9+3 سرطلایی / پرسرعت / بسیار ضخیم و فوق العاده مقاوم / دارای شیلد و نویزگیردار / تک پک شرکتی

کابل 5 متر VGA مارک V-CC نوع 9+3 سرطلایی / پرسرعت / بسیار ضخیم و فوق العاده مقاوم / دارای شیلد و نویزگیردار / تک پک شرکتی

کابل VGA مارک V-CC نوع 9+3 سرطلایی پرسرعتاندازه 5 متریبسیار ضخیم فوق العاده مقاوم دارای شیلد نویزگی..

187,200تومان 248,000تومان

قیمت همکار : 136,500تومان

کابل 20 متر VGA مارک GT-CABLE نوع 4+3 / بسیار ضخیم و فوق العاده مقاوم / دارای شیلد و نویزگیردار / تک پک شرکتی

کابل 20 متر VGA مارک GT-CABLE نوع 4+3 / بسیار ضخیم و فوق العاده مقاوم / دارای شیلد و نویزگیردار / تک پک شرکتی

کابل VGA مارک GT-CABLEنوع 4+3 اندازه 20 متریبسیار ضخیم فوق العاده مقاوم دارای شیلد نویزگیردار تک پک..

259,500تومان 338,000تومان

قیمت همکار : 195,200تومان

کابل 10 متر VGA مارک V-CC نوع 9+3 سرطلایی / پرسرعت / بسیار ضخیم و فوق العاده مقاوم / دارای شیلد و نویزگیردار / تک پک شرکتی

کابل 10 متر VGA مارک V-CC نوع 9+3 سرطلایی / پرسرعت / بسیار ضخیم و فوق العاده مقاوم / دارای شیلد و نویزگیردار / تک پک شرکتی

کابل VGA مارک V-CC نوع 9+3 سرطلایی پرسرعتاندازه 10 متریبسیار ضخیم فوق العاده مقاوم دارای شیلد نویزگ..

265,500تومان 342,000تومان

قیمت همکار : 199,800تومان

کابل 25 متر VGA مارک GT-CABLE نوع 4+3 / بسیار ضخیم و فوق العاده مقاوم / دارای شیلد و نویزگیردار / تک پک شرکتی

کابل 25 متر VGA مارک GT-CABLE نوع 4+3 / بسیار ضخیم و فوق العاده مقاوم / دارای شیلد و نویزگیردار / تک پک شرکتی

کابل VGA مارک GT-CABLEنوع 4+3 اندازه 25 متریبسیار ضخیم فوق العاده مقاوم دارای شیلد نویزگیردار تک پک..

329,500تومان 440,000تومان

قیمت همکار : 252,000تومان

کابل 30 متر VGA مارک GT-CABLE نوع 4+3 / بسیار ضخیم و فوق العاده مقاوم / دارای شیلد و نویزگیردار / تک پک شرکتی

کابل 30 متر VGA مارک GT-CABLE نوع 4+3 / بسیار ضخیم و فوق العاده مقاوم / دارای شیلد و نویزگیردار / تک پک شرکتی

کابل VGA مارک GT-CABLEنوع 4+3 اندازه 30 متریبسیار ضخیم فوق العاده مقاوم دارای شیلد نویزگیردار تک پک..

359,500تومان 468,000تومان

قیمت همکار : 285,900تومان

کابل 3 متر VGA مارک V-CC نوع 9+3 سرطلایی / پرسرعت / بسیار ضخیم و فوق العاده مقاوم / دارای شیلد و نویزگیردار / تک پک شرکتی

کابل 3 متر VGA مارک V-CC نوع 9+3 سرطلایی / پرسرعت / بسیار ضخیم و فوق العاده مقاوم / دارای شیلد و نویزگیردار / تک پک شرکتی

کابل VGA مارک V-CC نوع 9+3 سرطلایی پرسرعتاندازه 3 متریبسیار ضخیم فوق العاده مقاوم دارای شیلد نویزگی..

125,500تومان 182,000تومان

قیمت همکار : 92,000تومان

کابل 15 متر VGA مارک GT-CABLE نوع 4+3 / بسیار ضخیم و فوق العاده مقاوم / دارای شیلد و نویزگیردار / تک پک شرکتی

کابل 15 متر VGA مارک GT-CABLE نوع 4+3 / بسیار ضخیم و فوق العاده مقاوم / دارای شیلد و نویزگیردار / تک پک شرکتی

کابل VGA مارک GT-CABLEنوع 4+3 اندازه 15 متریبسیار ضخیم فوق العاده مقاوم دارای شیلد نویزگیردار تک پک..

189,500تومان 255,200تومان

قیمت همکار : 137,800تومان

نمایش 1 تا 7 از 7 (1 صفحه)