کابل شبکه

کابل شبکه


مقایسه محصولات (0)


کابل 1 متر شبکه DELTA / تمام مس / CAT5 / ضخیم و مقاوم / تک پک شرکتی

کابل 1 متر شبکه DELTA / تمام مس / CAT5 / ضخیم و مقاوم / تک پک شرکتی

کابل  شبکه DELTA اندازه 1 مترتمام مس CAT5 ضخیم و مقاوم تک پک شرکتیدر صورت انتخاب 50 عدد از این ..

12,500تومان 22,000تومان

قیمت همکار : 6,900تومان

کابل 5 متر شبکه KAISER / تمام مس / CAT5 / ضخیم و مقاوم / تک پک شرکتی

کابل 5 متر شبکه KAISER / تمام مس / CAT5 / ضخیم و مقاوم / تک پک شرکتی

کابل شبکه مارک KAISER اندازه 5 متر تمام مس CAT5 ضخیم مقاوم تک پک شرکتی کیفیت عالیتوجه داشته باشید ....

32,500تومان 60,500تومان

قیمت همکار : 18,980تومان

کابل 3 متر شبکه KAISER / تمام مس / CAT5 / ضخیم و مقاوم / تک پک شرکتی

کابل 3 متر شبکه KAISER / تمام مس / CAT5 / ضخیم و مقاوم / تک پک شرکتی

کابل شبکه مارک KAISER اندازه 3 متر تمام مس CAT5 ضخیم مقاوم تک پک شرکتی کیفیت عالیتوجه داشته باشید ....

25,500تومان 40,500تومان

قیمت همکار : 13,900تومان

کابل 1 متر شبکه VERITY / تمام مس / CAT6 / ضخیم و مقاوم / تک پک شرکتی

کابل 1 متر شبکه VERITY / تمام مس / CAT6 / ضخیم و مقاوم / تک پک شرکتی

کابل شبکهمارک VERITY اندازه 1 متر تمام مس CAT6 ضخیم و مقاوم تک پک شرکتیتوجه داشته باشید ...عکس بدو..

25,500تومان 40,500تومان

قیمت همکار : 13,900تومان

کابل 2 متر شبکه KAISER / تمام مس / CAT5 / ضخیم و مقاوم / تک پک شرکتی

کابل 2 متر شبکه KAISER / تمام مس / CAT5 / ضخیم و مقاوم / تک پک شرکتی

کابل شبکه مارک KAISER اندازه 2 متر تمام مس CAT5 ضخیم مقاوم تک پک شرکتی کیفیت عالیتوجه داشته باشید ....

22,500تومان 36,500تومان

قیمت همکار : 11,980تومان

کابل 2 متر شبکه KAISER / تمام مس / CAT6 / ضخیم و مقاوم / تک پک شرکتی

کابل 2 متر شبکه KAISER / تمام مس / CAT6 / ضخیم و مقاوم / تک پک شرکتی

کابل شبکه مارک KAISER اندازه 2 متر تمام مس CAT6 ضخیم مقاوم تک پک شرکتی کیفیت عالیتوجه داشته باشید ....

35,500تومان 62,000تومان

قیمت همکار : 19,980تومان

کابل 1.5 متر شبکه KAISER / تمام مس / CAT5 / ضخیم و مقاوم / تک پک شرکتی

کابل 1.5 متر شبکه KAISER / تمام مس / CAT5 / ضخیم و مقاوم / تک پک شرکتی

کابل شبکه مارک KAISER اندازه 1.5 متر تمام مس CAT5 ضخیم مقاوم تک پک شرکتی کیفیت عالیتوجه داشته باشید ..

15,500تومان 28,000تومان

قیمت همکار : 8,980تومان

کابل 1 متر شبکه KAISER / تمام مس / CAT6 / ضخیم و مقاوم / تک پک شرکتی

کابل 1 متر شبکه KAISER / تمام مس / CAT6 / ضخیم و مقاوم / تک پک شرکتی

کابل شبکه مارک KAISER اندازه 1 متر تمام مس CAT6 ضخیم مقاوم تک پک شرکتی کیفیت عالیتوجه داشته باشید ....

27,500تومان 48,000تومان

قیمت همکار : 15,980تومان

کابل 30 متر شبکه KAISER / تمام مس / CAT5 / ضخیم و مقاوم / تک پک شرکتی

کابل 30 متر شبکه KAISER / تمام مس / CAT5 / ضخیم و مقاوم / تک پک شرکتی

کابل شبکه مارک KAISER اندازه 30 متر تمام مس CAT5 ضخیم مقاوم تک پک شرکتی کیفیت عالیتوجه داشته باشید ...

139,500تومان 188,500تومان

قیمت همکار : 93,900تومان

کابل 25 متر شبکه KAISER / تمام مس / CAT5 / ضخیم و مقاوم / تک پک شرکتی

کابل 25 متر شبکه KAISER / تمام مس / CAT5 / ضخیم و مقاوم / تک پک شرکتی

کابل شبکه مارک KAISER اندازه 25 متر تمام مس CAT5 ضخیم مقاوم تک پک شرکتی کیفیت عالیتوجه داشته باشید ...

109,500تومان 152,800تومان

قیمت همکار : 79,980تومان

کابل 20 متر شبکه KAISER / تمام مس / CAT5 / ضخیم و مقاوم / تک پک شرکتی

کابل 20 متر شبکه KAISER / تمام مس / CAT5 / ضخیم و مقاوم / تک پک شرکتی

کابل شبکه مارک KAISER اندازه 20 متر تمام مس CAT5 ضخیم مقاوم تک پک شرکتی کیفیت عالیتوجه داشته باشید ...

99,500تومان 138,800تومان

قیمت همکار : 69,900تومان

کابل 25 متر شبکه KAISER / تمام مس / CAT6 / ضخیم و مقاوم / تک پک شرکتی

کابل 25 متر شبکه KAISER / تمام مس / CAT6 / ضخیم و مقاوم / تک پک شرکتی

کابل شبکه مارک KAISER اندازه 25 متر تمام مس CAT6 ضخیم مقاوم تک پک شرکتی کیفیت عالیتوجه داشته باشید ...

195,500تومان 255,000تومان

قیمت همکار : 145,900تومان

کابل 20 متر شبکه KAISER / تمام مس / CAT6 / ضخیم و مقاوم / تک پک شرکتی

کابل 20 متر شبکه KAISER / تمام مس / CAT6 / ضخیم و مقاوم / تک پک شرکتی

کابل شبکه مارک KAISERاندازه 20 متر تمام مس CAT6 ضخیم مقاوم تک پک شرکتی کیفیت عالیتوجه داشته باشید ....

165,500تومان 220,500تومان

قیمت همکار : 112,900تومان

کابل 3 متر شبکه KAISER / تمام مس / CAT6 / ضخیم و مقاوم / تک پک شرکتی

کابل 3 متر شبکه KAISER / تمام مس / CAT6 / ضخیم و مقاوم / تک پک شرکتی

کابل شبکه مارک KAISER اندازه 3 متر تمام مس CAT6 ضخیم مقاوم تک پک شرکتی کیفیت عالیتوجه داشته باشید ....

45,500تومان 68,800تومان

قیمت همکار : 26,980تومان

کابل 10 متر شبکه KAISER / تمام مس / CAT5 / ضخیم و مقاوم / تک پک شرکتی

کابل 10 متر شبکه KAISER / تمام مس / CAT5 / ضخیم و مقاوم / تک پک شرکتی

کابل شبکه مارک KAISER اندازه 10 متر تمام مس CAT5 ضخیم مقاوم تک پک شرکتی کیفیت عالیتوجه داشته باشید ...

47,500تومان 72,000تومان

قیمت همکار : 27,900تومان

نمایش 1 تا 15 از 25 (2 صفحه)