کابل شبکه

کابل شبکه


مقایسه محصولات (0)


کابل 1 متر شبکه XP / تمام مس واقعی / CAT6 / ضخیم و مقاوم / تک پک شرکتی / کیفیت عالی

کابل 1 متر شبکه XP / تمام مس واقعی / CAT6 / ضخیم و مقاوم / تک پک شرکتی / کیفیت عالی

کابل  شبکه XP اندازه 1 مترتمام مس واقعی CAT6 ضخیم و مقاوم تک پک شرکتی کیفیت عالیتوجه داشته باشی..

25,200تومان 38,200تومان

قیمت همکار : 15,800تومان

کابل 1 متر شبکه PARADISE / تمام مس واقعی / CAT6 / ضخیم و مقاوم / تک پک شرکتی / کیفیت عالی

کابل 1 متر شبکه PARADISE / تمام مس واقعی / CAT6 / ضخیم و مقاوم / تک پک شرکتی / کیفیت عالی

کابل شبکه مارک PARADISE اندازه 1 متر شبکه تمام مس واقعی CAT6 ضخیم مقاوم تک پک شرکتی کیفیت عالیتوجه د..

25,500تومان 38,800تومان

قیمت همکار : 15,900تومان

کابل 3 متر شبکه PARADISE / تمام مس واقعی / CAT6 / ضخیم و مقاوم / تک پک شرکتی / کیفیت عالی

کابل 3 متر شبکه PARADISE / تمام مس واقعی / CAT6 / ضخیم و مقاوم / تک پک شرکتی / کیفیت عالی

کابل شبکه مارک PARADISE اندازه 3 متر شبکه تمام مس واقعی CAT6 ضخیم مقاوم تک پک شرکتی کیفیت عالیتوجه د..

39,500تومان 55,200تومان

قیمت همکار : 23,900تومان

کابل 2 متر شبکه PARADISE / تمام مس واقعی / CAT6 / ضخیم و مقاوم / تک پک شرکتی / کیفیت عالی

کابل 2 متر شبکه PARADISE / تمام مس واقعی / CAT6 / ضخیم و مقاوم / تک پک شرکتی / کیفیت عالی

کابل شبکه مارک PARADISE اندازه 2 متر شبکه تمام مس واقعی CAT6 ضخیم مقاوم تک پک شرکتی کیفیت عالیتوجه د..

29,500تومان 45,000تومان

قیمت همکار : 17,900تومان

کابل 10 متر شبکه DATIS / جنس فلت و مقاوم / CAT6 / تمام مس واقعی / پرسرعت / تک پک شرکتی

کابل 10 متر شبکه DATIS / جنس فلت و مقاوم / CAT6 / تمام مس واقعی / پرسرعت / تک پک شرکتی

کابل شبکهمارک DATIS اندازه 10 مترجنس فلت مقاوم CAT6 تمام مس واقعی پرسرعت تک پک شرکتیتوجه داشته باشید..

75,500تومان 108,200تومان

قیمت همکار : 49,800تومان

نمایش 1 تا 5 از 5 (1 صفحه)