اسپیکر

اسپیکر


تصحیح جستجو

مقایسه محصولات (0)


اسپیکر شارژی بلوتوثی LENOVO پنل خورشیدی با امکان شارژ اسپیکر / ورودی USB و Micro و AUX / دارای رادیو /  4 دکمه / پاوردار / دارای بند شانه ای / رنگبندی / اندازه 26*10*10 سانتی / باس دار / وضوح و قدرت صدای بالا

اسپیکر شارژی بلوتوثی LENOVO پنل خورشیدی با امکان شارژ اسپیکر / ورودی USB و Micro و AUX / دارای رادیو / 4 دکمه / پاوردار / دارای بند شانه ای / رنگبندی / اندازه 26*10*10 سانتی / باس دار / وضوح و قدرت صدای بالا

اسپیکر شارژی بلوتوثی LENOVO پنل خورشیدی با امکان شارژ اسپیکر ورودی USB و Micro و AUX دارای رادیو 4 د..

917,500تومان 1,222,000تومان

قیمت همکار : 688,800تومان

اسپیکر شارژی بلوتوثی JBL XTREME ضد آب / ورودی USB و Micro و AUX و رادیو به همراه زیپ پوششی / 6 دکمه / امکان مکالمه تماس / نشانگر 5 چراغی شارژ / دارای بند شانه ای و جابند فلزی مقاوم / رنگبندی / اندازه 23*11*11 سانتی / باس دار / وضوح و قدرت صدای بالا
اسپیکر شارژی بلوتوثی JBL XTREME E4 ضد آب / ورودی USB و Micro و AUX و رادیو درپوش دار / 6 دکمه / امکان مکالمه تماس / نشانگر 5 چراغی شارژ / رنگبندی / اندازه 23*10*11 سانتی / باس دار / وضوح و قدرت صدای بالا

اسپیکر شارژی بلوتوثی JBL XTREME E4 ضد آب / ورودی USB و Micro و AUX و رادیو درپوش دار / 6 دکمه / امکان مکالمه تماس / نشانگر 5 چراغی شارژ / رنگبندی / اندازه 23*10*11 سانتی / باس دار / وضوح و قدرت صدای بالا

اسپیکر شارژی بلوتوثی JBL XTREME E4 ضد آب ورودی USB و Micro و AUX و رادیو درپوش دار6 دکمه امکان مکالم..

1,169,500تومان 1,565,000تومان

قیمت همکار : 877,900تومان

اسپیکر شارژی بلوتوثی JBL XTREME E3 ضد آب / ورودی USB و Micro و AUX و رادیو درپوش دار / 6 دکمه / امکان مکالمه تماس / نشانگر 5 چراغی شارژ / رنگبندی / اندازه 22*10*10 سانتی / باس دار / وضوح و قدرت صدای بالا

اسپیکر شارژی بلوتوثی JBL XTREME E3 ضد آب / ورودی USB و Micro و AUX و رادیو درپوش دار / 6 دکمه / امکان مکالمه تماس / نشانگر 5 چراغی شارژ / رنگبندی / اندازه 22*10*10 سانتی / باس دار / وضوح و قدرت صدای بالا

اسپیکر شارژی بلوتوثی JBL XTREME E3 ضد آب ورودی USB و Micro و AUX و رادیو درپوش دار 6 دکمه امکان مکال..

1,115,500تومان 1,488,000تومان

قیمت همکار : 836,800تومان

اسپیکر شارژی بلوتوثی JBL XTREME E13 / ورودی USB و Micro و AUX و رادیو / 4 دکمه با کلید پاور روشن و خاموش مجزا / امکان مکالمه تماس / دارای بند دستی مقاوم قابل مجزا / رنگبندی / اندازه 24*10*10 سانتی / باس دار / وضوح و قدرت صدای بالا
اسپیکر شارژی بلوتوثی JBL SLC-126 / ورودی USB و Micro و رادیو / 4 دکمه با کلید پاور روشن و خاموش مجزا / امکان مکالمه تماس / دارای بند شانه ای / رنگبندی / اندازه 19*10*10 سانتی / باس دار / وضوح و قدرت صدای بالا

اسپیکر شارژی بلوتوثی JBL SLC-126 / ورودی USB و Micro و رادیو / 4 دکمه با کلید پاور روشن و خاموش مجزا / امکان مکالمه تماس / دارای بند شانه ای / رنگبندی / اندازه 19*10*10 سانتی / باس دار / وضوح و قدرت صدای بالا

اسپیکر شارژی بلوتوثی JBL SLC-126 ورودی USB و Micro و رادیو 4 دکمه با کلید پاور روشن و خاموش مجزا امک..

929,500تومان 1,238,000تومان

قیمت همکار : 698,800تومان

اسپیکر شارژی بلوتوثی JBL XTREME +4 ضد آب / ورودی USB و Micro و AUX و رادیو درپوش دار / 4 دکمه / امکان مکالمه تماس / دارای بند دستی مقاوم قابل مجزا / رنگبندی / اندازه 23*10*11 سانتی / باس دار / وضوح و قدرت صدای بالا

اسپیکر شارژی بلوتوثی JBL XTREME +4 ضد آب / ورودی USB و Micro و AUX و رادیو درپوش دار / 4 دکمه / امکان مکالمه تماس / دارای بند دستی مقاوم قابل مجزا / رنگبندی / اندازه 23*10*11 سانتی / باس دار / وضوح و قدرت صدای بالا

اسپیکر شارژی بلوتوثی JBL XTREME +4 ضد آب ورودی USB و Micro و AUX و رادیو درپوش دار 4 دکمه امکان مکال..

1,039,500تومان 1,388,000تومان

قیمت همکار : 779,800تومان

اسپیکر شارژی بلوتوثی JBL L2 E22 استند تبلت و گوشی / ورودی USB و Micro و AUX و رادیو / 4 دکمه / امکان مکالمه تماس / دارای بند شانه ای / رنگبندی / اندازه 26*10*10 سانتی / باس دار / وضوح و قدرت صدای بالا

اسپیکر شارژی بلوتوثی JBL L2 E22 استند تبلت و گوشی / ورودی USB و Micro و AUX و رادیو / 4 دکمه / امکان مکالمه تماس / دارای بند شانه ای / رنگبندی / اندازه 26*10*10 سانتی / باس دار / وضوح و قدرت صدای بالا

اسپیکر شارژی بلوتوثی JBL L2 E22 استند تبلت و گوشی ورودی USB و Micro و AUX و رادیو 4 دکمه امکان مکالم..

985,500تومان 1,312,000تومان

قیمت همکار : 739,800تومان

اسپیکر شارژی بلوتوثی JBL XTREME +5 / ورودی USB و Micro و AUX و رادیو / 6 دکمه / امکان مکالمه تماس / نشانگر 5 چراغی شارژ / دارای بند شانه ای / رنگبندی / اندازه 23*10*11 سانتی / باس دار / وضوح و قدرت صدای بالا

اسپیکر شارژی بلوتوثی JBL XTREME +5 / ورودی USB و Micro و AUX و رادیو / 6 دکمه / امکان مکالمه تماس / نشانگر 5 چراغی شارژ / دارای بند شانه ای / رنگبندی / اندازه 23*10*11 سانتی / باس دار / وضوح و قدرت صدای بالا

اسپیکر شارژی بلوتوثی JBL XTREME +5 ورودی USB و Micro و AUX و رادیو 6 دکمه امکان مکالمه تماسنشانگر 5 ..

1,287,500تومان 1,720,000تومان

قیمت همکار : 965,500تومان

اسپیکر شارژی بلوتوثی JBL SLC-052 / ورودی USB و Micro و AUX و رادیو / 6 دکمه / امکان مکالمه تماس / نشانگر 1 چراغی اتصال / رنگبندی / اندازه 26*11*11 سانتی / باس دار / وضوح و قدرت صدای بالا

اسپیکر شارژی بلوتوثی JBL SLC-052 / ورودی USB و Micro و AUX و رادیو / 6 دکمه / امکان مکالمه تماس / نشانگر 1 چراغی اتصال / رنگبندی / اندازه 26*11*11 سانتی / باس دار / وضوح و قدرت صدای بالا

اسپیکر شارژی بلوتوثی JBL SLC-052 ورودی USB و Micro و AUX و رادیو 5 دکمه امکان مکالمه تماسنشانگر 1 چر..

1,012,500تومان 1,350,000تومان

قیمت همکار : 759,800تومان

اسپیکر شارژی بلوتوثی XM-5C Series استند تبلت و گوشی / ورودی USB و Micro رم و AUX و رادیو / 5 دکمه / امکان مکالمه تماس / رنگبندی / اندازه 22*11*11 سانتی / جنس چوبی / پایه دار / باس دار / وضوح و قدرت صدای بالا

اسپیکر شارژی بلوتوثی XM-5C Series استند تبلت و گوشی / ورودی USB و Micro رم و AUX و رادیو / 5 دکمه / امکان مکالمه تماس / رنگبندی / اندازه 22*11*11 سانتی / جنس چوبی / پایه دار / باس دار / وضوح و قدرت صدای بالا

اسپیکر شارژی بلوتوثی XM-5C Series استند تبلت و گوشی ورودی USB و Micro رم و AUX و رادیو 5 دکمه امکان ..

785,500تومان 1,048,000تومان

قیمت همکار : 588,200تومان

اسپیکر شارژی بلوتوثی XP-SP278B اندازه بزرگ / دارای آویر دو حالته بسیار مقاوم / 4 دکمه / ورودی AUX و Micro و USB / رنگبندی / وضوح و قدرت صدای بالا

اسپیکر شارژی بلوتوثی XP-SP278B اندازه بزرگ / دارای آویر دو حالته بسیار مقاوم / 4 دکمه / ورودی AUX و Micro و USB / رنگبندی / وضوح و قدرت صدای بالا

اسپیکر شارژی بلوتوثی XP-SP278B اندازه بزرگ دارای آویر - دو حالته - قابل تنظیم- بسیار مقاوم 4 دکمه ور..

529,500تومان 720,000تومان

قیمت همکار : 399,800تومان

نمایش 1 تا 15 از 59 (4 صفحه)