کیبورد سیمی

کیبورد سیمی


مقایسه محصولات (0)


کیبورد سیمی Y1 / ضد آب واقعی / دکمه بلند / فلزی و بسیار مقاوم / شیب استاندارد و پایه دار / حروف انگلیسی با لیبل فارسی / درگاه USB

کیبورد سیمی Y1 / ضد آب واقعی / دکمه بلند / فلزی و بسیار مقاوم / شیب استاندارد و پایه دار / حروف انگلیسی با لیبل فارسی / درگاه USB

کیبورد سیمی Y1ضد آب واقعیدکمه بلندفلزی و بسیار مقاومشیب استاندارد و پایه دارحروف انگلیسی با لیبل فار..

105,200تومان 165,000تومان

قیمت همکار : 62,000تومان

کیبورد سیمی STEREN 615 مولتی مدیا / 9 کلید کاربردی / کلید نرم و مقاوم با دقت بالا در ضرب مداوم / شیب استاندارد و پایه دار / حروف انگلیسی با لیبل فارسی / درگاه USB

کیبورد سیمی STEREN 615 مولتی مدیا / 9 کلید کاربردی / کلید نرم و مقاوم با دقت بالا در ضرب مداوم / شیب استاندارد و پایه دار / حروف انگلیسی با لیبل فارسی / درگاه USB

کیبورد سیمی STEREN 615 مولتی مدیا 9 کلید کاربردی + 3 کلید مازاد کلید نرم و مقاوم - با دقت بالا در ض..

97,500تومان 142,000تومان

قیمت همکار : 59,200تومان

کیبورد سیمی MINGBO MB-206 کلید پایه بلند / کلید نرم و مقاوم با دقت بالا در ضرب مداوم / شیب استاندارد و پایه دار / حروف انگلیسی با لیبل فارسی / درگاه USB

کیبورد سیمی MINGBO MB-206 کلید پایه بلند / کلید نرم و مقاوم با دقت بالا در ضرب مداوم / شیب استاندارد و پایه دار / حروف انگلیسی با لیبل فارسی / درگاه USB

کیبورد سیمی MINGBO MB-206 کلید پایه بلندکلید نرم و مقاوم با دقت بالا در ضرب مداومشیب استاندارد و پای..

89,500تومان 132,000تومان

قیمت همکار : 58,200تومان

کیبورد سیمی XUEHU XH-1088 گیمی / کلید رنگی / کلید نرم و مقاوم با دقت بالا در ضرب مداوم / شیب استاندارد و پایه دار / حروف انگلیسی با لیبل فارسی / درگاه USB

کیبورد سیمی XUEHU XH-1088 گیمی / کلید رنگی / کلید نرم و مقاوم با دقت بالا در ضرب مداوم / شیب استاندارد و پایه دار / حروف انگلیسی با لیبل فارسی / درگاه USB

کیبورد سیمی XUEHU XH-1088 گیمیکلید رنگیکلید نرم و مقاوم با دقت بالا در ضرب مداومشیب استاندارد و پایه..

75,500تومان 118,800تومان

قیمت همکار : 56,900تومان

کیبورد سیمی LD-3D X6 مولتی مدیا / 9 کلید کاربردی / گیمی و کلید رنگی / کلید نرم و مقاوم با دقت بالا در ضرب مداوم  / شیب استاندارد و پایه دار / حروف انگلیسی با لیبل فارسی / درگاه PS2

کیبورد سیمی LD-3D X6 مولتی مدیا / 9 کلید کاربردی / گیمی و کلید رنگی / کلید نرم و مقاوم با دقت بالا در ضرب مداوم / شیب استاندارد و پایه دار / حروف انگلیسی با لیبل فارسی / درگاه PS2

کیبورد سیمی LD-3D X6 مولتی مدیا- با 9 کلید کاربردی اضافهگیمی- کلید رنگیکلید نرمکلید مقاومدقت بالای ک..

99,500تومان 145,500تومان

قیمت همکار : 59,800تومان

کیبورد سیمی LD-3D X6 مولتی مدیا / 9 کلید کاربردی / گیمی و کلید رنگی / کلید نرم و مقاوم با دقت بالا در ضرب مداوم  / شیب استاندارد و پایه دار / حروف انگلیسی با لیبل فارسی / درگاه USB

کیبورد سیمی LD-3D X6 مولتی مدیا / 9 کلید کاربردی / گیمی و کلید رنگی / کلید نرم و مقاوم با دقت بالا در ضرب مداوم / شیب استاندارد و پایه دار / حروف انگلیسی با لیبل فارسی / درگاه USB

کیبورد سیمی LD-3D X6 مولتی مدیا- با 9 کلید کاربردی اضافهگیمی- کلید رنگیکلید نرمکلید مقاومدقت بالای ک..

99,800تومان 145,800تومان

قیمت همکار : 59,900تومان

کیبورد سیمی XUEHU XH-1088 گیمی / کلید رنگی / کلید نرم و مقاوم با دقت بالا در ضرب مداوم / شیب استاندارد و پایه دار / حروف انگلیسی با لیبل فارسی / درگاه PS2

کیبورد سیمی XUEHU XH-1088 گیمی / کلید رنگی / کلید نرم و مقاوم با دقت بالا در ضرب مداوم / شیب استاندارد و پایه دار / حروف انگلیسی با لیبل فارسی / درگاه PS2

کیبورد سیمی XUEHU XH-1088 گیمیکلید رنگیکلید نرم و مقاوم با دقت بالا در ضرب مداومشیب استاندارد و پایه..

75,200تومان 118,000تومان

قیمت همکار : 56,800تومان

نمایش 1 تا 7 از 7 (1 صفحه)