پیگیری مرسولات ارسالی از طریق باربری

ارسال بار برای خریداران که از طریق باربری انجام میشود از دو انبار تهران و شهر مرزی اصلاندوز انجام میشود.

ارسال از انبار تهران با دریافت 1 تا 3 روز به سراسر کشور زمان بر می باشد.
ارسال از انبار شهر مرزی اصلاندوز 1 روز با تاخیر همراه خواهد بود.

لیست کامل شماره تماس های باربری های تمامی استان ها و شهرستان ها و حومه ها در حال جمع بندی می باشد. و به زودی در اختیار شما مشتریان عزیز قرار خواهد کرفت.